Home

Margriet Hovens, beeldend kunstenaarMargriet Hovens, sculptor

The general point of departure in my work is the overarching idea of change. Despite all our human efforts to escape change, decay and the unpredictable way life takes its course. We, as humans, are subjected to the changes in time and nature. 

In my autonomous sculptures the central theme is transformation of bodies and objects in time and space. The marks of erosion, decay and movement become visible in my sculptural forms.  Sometimes the traces of mechanical intervention accentuate the vulnerability of organic bodies. As a sculptor I stand in the classical tradition of western culture. I am a sculptor who works in a craftsmanlike fashion. This goes for the materials I use, like wax, clay,bronze, aluminum and stone as well as the techniques I apply. I work in a naturalistic style with the great sculptural tradition of Europe as my source of inspiration. This characterises my approach of contemporary subjectmatter.  For me, the physicality of matter and the forms of organic bodies comes first and this means that delicacy of material expression is of importance to ensure a sculptural experience that has the aesthetic quality I am looking for. The sculptural techniques I use have a metaphorical meaning in the image produced. As a sculptor I wish to convey a material reality of a form that is crucial to make the expression of an idea as such, possible. Not the other way round. My sculptures should provide the viewer with a heightened sensation of space and time in material forms that offer different perspectives while moving around a sculpture.

In commissioned work, that mainly consists of marble or bronze portraits, naturalistic forms and craftsmanship is important, as well as the individual desires of the commissioner.

Margriet Hovens, beeldhouwer

Algemeen uitgangspunt in mijn werk is de idee dat het leven continu verandert. Ondanks al onze pogingen om aan dat proces te ontsnappen gaat het leven zijn eigen gang. We blijven onderworpen aan het verloop van de natuur en de tijd.

In mijn vrije beeldhouwwerk staat dan ook de transformatie centraal van lichamen en objecten in tijd en ruimte, doordat ik uitingen van vergankelijkheid als erosie, verval en deformatie verbeeld. Door soms sporen van mechanische bewerking toe te voegen wordt de kwetsbaarheid van de natuurlijke vorm versterkt.
Als werkwijze hanteer ik een combinatie van klassieke sculpturale waarden (het citeren van de Europese stijltradities en het inzetten op de ambachtelijke productiewijzen) met mijn persoonlijke verwerking van actuele thema’s. Hierbij richt ik mij vooral op de ervaring van de lichamelijkheid, waarbij ik inzet op verfijning in stof- en huiduitdrukking.
Het gebruikte materiaal en de technische verwerking ervan biedt de toeschouwer een bron van esthetisch genoegen.
Materiaal en techniek zijn in mijn werk metaforen voor de betekenissen van het beeld; een kunstwerk is niet hoofdzakelijk een idee, de materiële verwerkelijking is cruciaal voor de expressie van dat idee.
Daarom acht ik de kwaliteit van de materiaalbewerking van groot belang.
Mijn beelden moeten een beschouwer de sensatie van ruimte en tijd geven, en dat resulteert in vormen die verschillende aanzichten bieden. Ruimtelijkheid beleven betekent dan een tijdsverloop ervaren in je eigen beweging om een beeld.


In mijn toegepaste werk, dat vooral uit portretten in marmer en brons bestaat, is de natuurlijk herkenbare vorm en de ambachtelijke bewerking belangrijk, waarbij de wensen van de opdrachtgever richtinggevend zijn.