Srebrenica three bronze heads October 2021Srebrenica

On October 25 2021, I officially donated a sculpture group of three bronze heads to the Genocide Memorial in Srebrenica, Potocari in Bosnia Herzegovina. This sculpture, entitled ‘Srebrenica’ that I finished early in 2001, expresses the horror of 7000 men and boys murdered by Mladic and his Serbian troops in 1995, during the war between the Serbs and the Bosnian population of former Yugoslavia. The photographs show the former compound of Dutchbat that was housed in an old factory that once produced carbatteries. It is now the location of the Genocide Museum. On the opposite side of the throughgoing road the mass graveyard of the murdered men is located. The huge factoryhall was the UN shelter for 6000 women, children and men in 1995. The office building at the head of the hall housed the military staff of Dutchbat. It is momentarily restored and will house the offices, the documentation centre and the exhibition space of the Memorial Museum. The three bronze heads will be installed in this building.
My visit to the former compound and the graveyard was very impressing and for me as a sculptor, a longstanding personal wish was fulfilled. I feel grateful that these bronze heads have found their final destination and that their commemorative function finally serves a public space.
Margriet Hovens


Srebrenica

Op 25 Oktober 2021, heb ik een beeldengroep bestaande uit drie bronzen hoofden, officieel gedoneerd in Srebrenica aan het Genocide Memorial. Deze sculptuur, getiteld ‘Srebrenica’ die ik voltooide in 2001, drukt de verschrikking van 7000 vermoorde mannen en jongens door Mladic en Servische troepen uit in 1995, gedurende de oorlog tussen de Serven en de Bosnische bevolking in voormalig Joegoslavië. De foto’s tonen de vroegere compound van Dutchbat dat was gehuisvest in een oude accufabriek. Deze plek is nu de locatie van het Genocide Memorial. Aan de andere kant van de doorgaande weg ligt de begraafplaats van de vermoorde mannen. De enorme fabriekshal was de schuilplaats voor 6000 vrouwen, kinderen en mannen in 1995. Het kantoorgebouw naast de hal was de behuizing voor de militaire staf van Dutchbat. Het wordt momenteel verbouwd en gereed gemaakt om de kantoren, het documentatiecentrum en de tentoonstellingsruimten te huisvesten.
De drie bronzen hoofden zullen in dit gebouw geplaatst worden. Mijn bezoek aan de compound en de begraafplaats was emotionerend en maakte veel indruk. Voor mij, als beeldhouwer ging een langdurige, persoonlijke wens in vervulling. Ik ben dankbaar dat de 3 hoofden hun definitieve plaats hebben gevonden en dat hun herdenkende functie nu een openbare ruimte dient.
Margriet Hovens