Opdracht standbeeld Nijmeegse Kaaisjouwer

Een 3 meter hoge kaaisjouwer voor de Nijmeegse Waalkade.

Voor het realiseren van een beeld ter rehabilitatie van het beroep van kaaisjouwer in de Nijmeegse haven uit vroeger tijden, is er een stichting in het leven geroepen. De kaaisjouwers hebben veel bijgedragen aan de ontwikkeling en de welvaart van de stad Nijmegen en met het beeld wil de stichting deze groep vergeten mensen herinneren.

Het beeld zal geplaatst worden tegenover Museum De Bastei op de havenkade, voor iedereen ter bezichtiging in de openbare ruimte.

De Nijmeegse Kaaisjouwer zal een echte eye-catcher worden.

Het beeld wordt uitgevoerd in aluminium met een hoogte van 3 meter.

Een datum van oplevering is nog niet bekend, het streven is herfst 2019.

Zie ook: denijmeegsekaaisjouwer.nl

 

Publicatie

Het artistieke ontwerpproces, een filosofische verkenning

Het artistieke ontwerpproces, een filosofische verkenning
Dit boek over de aard en betekenis van artistieke creativiteit vertrekt vanuit een zo ruim mogelijk perspectief op processen van verandering en vernieuwing. Het scheppen van iets nieuws getuigt van een vitale levenskracht binnen een evolutionair denkmodel. Deze aanvankelijke identificatie van scheppingskracht met levensprocessen wordt vervolgens toegespitst op de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn en de specifieke neuronale energie die daarbij in het geding is.

De klassiek filosofische onderscheiding tussen denkend bewustzijn (Subject) en leefomgeving (Object) staat hier ter discussie, evenals het onderscheid tussen lichaam en geest. De wederkerige verbinding en beïnvloeding tussen cognitieve kennis en kennis uit gevoels- of lichaamspraktijken is kenmerkend voor creatieve processen. De producerende, creatieve inspanning komt tot uitdrukking als een meer omvattende en diepere kenniservaring dan de theoretische intelligentie. Het creatief producerende denken ontstaat vanuit een concrete context en werkt al zoekend en experimenterend toe naar een tastbaar eindresultaat. Scheppende creativiteit vormt de waarborg voor eenheid en samenhang in onze cultuurervaring en is een belangrijke vernieuwingsbron van levenskwaliteit.

Het boek is bedoeld voor studenten in het kunstonderwijs, kunstenaars, ontwerpers en geïnteresseerde leken en is geschreven om de maatschappelijke waarde van artistiek-creatieve processen en praktijken te verhelderen.

Te koop bij bol.com: BESTEL HIER